Regulamin Sesji

 

1. Przed pierwszą sesją klient zostanie poproszony o rzetelne wypełnienie kwestionariusza, który będzie bazą do dalszej pracy na sesji. Dane klienta będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności i regulaminem sklepu. Formularz należy dostarczyć nie później niż dwa dni robocze przed planowaną sesją.
2. Sesja trwa do dwóch godzin i kosztuje 250 zł.
3. Obowiązują zapisy: telefoniczne, mailowe lub osobiste z sesji na sesję.
4. Nie przyjmuje się zapisów od osób trzecich.
5. Sesje odbywają się w formie online na platformie zoom lub skype. Należy posiadać działające głośniki i mikrofon lub zestaw słuchawkowy oraz działającą kamerę.
6. Nie wyraża się zgody na nagrywanie ani inny zapis cyfrowy sesji indywidualnej.
7. Sesja indywidualna na bazie psychobiologii nie jest substytutem porady medycznej ani psychologicznej. Nie jest diagnostyką ani leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie obejmuje porad ani sugestii dotyczących leczenia. Formę leczenia osoba konsultowana ustala ze swoim lekarzem prowadzącym. Klient bierze udział w sesji na własną odpowiedzialność.
8. Przeciwwskazania do udziału w sesji:
– choroby i ciężkie zaburzenia psychiczne
– niepoczytalność
– utrata świadomości
– stan pod wpływem alkoholu i innych używek zmieniających świadomość
– sytuacje w których potrzebna jest natychmiastowa pomoc lekarza
– zgłoszenie pod presją osób trzecich
– brak prywatności i zacisznego miejsca na sesję